مشاوره، تصحیح و تحلیل انواع آزمون های استخدامی، پیشرفت تحصیلی، کنکورهای آزمایشی، قرائت انواع پاسخنامه ها 

نتایج و کارنامه ها

فیلم راهنمای کارنامه مدرسه

حجم فایل: ۱۵.۲۶ مگابایت    دریافت فایل

ابتدا فایل را از فشردگی باز نموده و بعد فیلم را مشاهده فرمائید


فیلم راهنمای تحلیل شعبه یا عملکرد کلاس

حجم فایل: ۱۹.۱ مگابایت    دریافت فایل

ابتدا فایل را از فشردگی باز نموده و بعد فیلم را مشاهده فرمائید


تحلیل سوالات آزمون همیار مرحله اول آذرماه 96

حجم فایل: ۴۲۹.۱۱ کیلوبایت    دریافت فایل

تفسير ضريب دشواری:  هراندازه ضريب دشواری يک سؤال بزرگتر باشد ( به 100 نزديک تر ) آن سؤال آسانتر خواهد بود و هر اندازه که ضريب کوچکتر باشد ( به صفر نزديکتر ) سؤال دشوار تر خواهد بود. تفسير ضريب تميز:  هر قدر ضريب تميز بزرگتر باشد، قوه تميز آن سؤال بيشتر و هر قدر اين ضريب کوچکتر باشد قوه تميز آن کمتر است. ضريب تميز صفر:  حاکی از اين است که آن سؤال به هيچوجه نتوانسته بين گروه قوی و ضعيف تمايز قائل شود. ضريب تميز منفی:  در آن سؤال، گروه قوی بدتر از گروه ضعيف عمل کرده است.اين گونه سؤالها دارای معايب اساسی هستندکه يا بايد به کلی کنار گذاشته شونديا درآنها تجديد نظر اساسی صورت پذيرد. رابطه بين ضريب دشواری و ضريب تميز:  سؤال خوب : سؤالی که ضريب دشواری متوسط و ضريب تميز بالا داشته باشد. هدف گزينه های انحرافی:  منحرف کردن آزمون شوندگانی است که جواب درست سؤال را نمی دانند.


فیلم راهنمای کارنامه متوسطه دوم استان

حجم فایل: ۲۷.۱۵ مگابایت    دریافت فایل

ابتدا فایل را از فشردگی باز نموده و بعد فیلم را مشاهده فرمائید


سوالات مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی آذرماه 96

حجم فایل: ۱.۶۵ مگابایت    دریافت فایل


کلید همیار مرحله اول آذرماه 96

حجم فایل: ۷۸۷.۳ کیلوبایت    دریافت فایل


نمایشگر گزارشات arf

حجم فایل: ۲.۰۳ مگابایت    دریافت فایل

نرم افزار نمایشگر گزارشات arf


جزوه سنجش

حجم فایل: ۱.۳۷ مگابایت    دریافت فایل

در این جزوه با اصول ارزشیابی و تحلیل سوال و همچنین با مفاهیم نمره تراز، رتبه درصدی و ... آشنا می شوید


همیار
نام آزمون تاریخ اعلام نتیجه کلید
کارنامه آزمون همیار مرحله اول آذرماه 96 بر اساس رمز مدرسه ۲۰ دی ۱۳۹۶